Kultur

Bildutställning

Sikeå Lastageplats i bilder, en utställning över hamnens historia i 14 skärmar. Utställningen visas sommartid i Varvsstugan.

Brandstationen

 

Brandstationen renoverades och ”Sveriges minsta brandstation” invigdes 1993. Brandstationen är med i Guiness rekordbok

Flankrotet

 

Här bodde soldaten nr 39 Flank med familj och roteboden är vad som finns kvar. Grunden av lagården och brunnen syns också i terrängen, medan bostadshuset plats numera är borta. 2008–2009 upprustades boden med stöd av bidrag från Länsstyrelsen på 14 000 kronor.

Kungshällans fyr

 

 

Sikeå gamla fyr har renoverats och står uppställd i hamnen vid LSI:s boulebanor.

Natur-och kulturstig

 

 

Natur-och kulturstigen anlades under 1999 och 2000. Den är lättvandrad, ca 2 km lång och har ett 20-tal tavlor över minnesmärken från olika tidsepoker i hamnens historia. Dessutom finns ett 50-tal av havsbandets växter markerade och namngivna med svenska och latinska namn. På vandringen kan du läsa om Storbyggningen med uthus och dass, Knubbkyrkan, Sjömanshemmet, Spritcisternerna, Järnvägen, Jordkällarna m.m.

Skyltar

 

 

Vid infarterna till Legdeå och Sikeå finns skyltar i form av gamla ensmärken med texten Välkommen till Sikeå/Legdeå

Stora magasinet

 

1997 startade insamlingen för att rädda Stora Magasinets tak. Byborna och andra intresserade samlade in 40 000 kronor genom att köpa takplåtar. Detta blev grunden till det projekt som sedan stöttades av Länsstyrelsen och resulterade i ett nytt plåttak, uppriktning och målning av Stora Magasinet.

Tullutkiken

Utkiksmasten på Tullberget. Masten användes av tullpersonalen för att övervaka trafiken in till Sikeå hamn. Renoverades 2010

Ångbåtskajen

Sikeå Båtklubbs kaj

 Byamiljön

Anslagstavlor

Ett 20-tal blå anslagstavlor i byn.

Byaplan

Utarbetad 1995 och 2005; arbete med ny byaplan pågår. Tänk dig... Legdeå/Sikeå år 2030 - vad är viktigt för dig? Enkät hösten 2018. Resultaten finns på https://sv.surveymonkey.com/results/SM-JB2JW5HVV/

Jämmerdalsbron

Upprustning av Jämmerdalsbron och den gamla järnvägsbanken.

Korsvägsparken

Korsvägsparken iordningställdes 2004 och invigdes av Dan-Viktor Pettersson

Parkbänkar

20 parkbänkar skänkta av Rainer och Ylva Martinsson 2007

 Turism och fritid

Badplats

Östersia

Beachvolleyplan

En beachvolleyplan på hamnområdet invigdes 2002.

Boulebanor

 

 

Vid båtklubben

Båtbrygga

Båtbrygga på piren vid säsongscampingen

Friluftsgudstjänst

Midsommardagen, hamnen

Grillplatser

Östersia, Linusbacken, Sikaberget samt campingen

Hamnmarknad

Ordnas varje vår/sommar

Midsommarfirande

Midsommarstång och firande på hamnområdet

Musikkaféer i hamnen

 

 

Kök och scen byggdes i Stora magasinet och Musikpaviljongen Kajutan invigdes 2010

Mårtensafton

Filmvisning m.m. i Spiran-huset

Sikeå Havscamping

Campingen startade 1999 och byggdes upp under två olika landsbygdsprojekt och med hjälp av ALU-arbeten. 2001 inköptes Bygdeå campings stugby med nio stugor. 2013 invigdes en ny receptionsbyggnad med kafé, en handikappanpassad toalett och en ramp till kaféet. En vinterbonad uthyrningsstuga blev också klar 2013. Den har två rum och kök, toalett med dusch och tvättmaskin

Spiran, Spiranhuset

 

LSI har bidragit med sjömärket Spiran

Spårvägen

Rid- och promenadväg efter gamla järnvägen

Företagande och samhällsservice

Andra varvet

 

 

1997 började secondhandverksamheten i liten skala i Varvsstugan. 1998 startade renoveringen av Såghuset. Andra Varvet behövde större lokaler och Såghuset blev en stor förbättring. 2003 bildade Andra Varvet en ekonomisk förening som avknoppades från LSI (LSI-medlem)

Drömvallens förskola

Startades och drivs av Drömvallens föräldrakooperativ ek. för. som startade 1993. Drömvallens lekpark iordningställdes 1995–96

Storholmens Naturbetesförening

Efter cirka 10 år som ”Fårkooperativet” startade Naturbetesprojektet på Storholmen Sikeå hamn 2003, med bidrag från Länsstyrelsen. 2008 bildades en ekonomisk förening som avknoppades från LSI (LSI-medlem)

 Föreningsstöd

Ridklubben

Sandgärdans ridhus – Ivarhallen, Gäststallet

Sikeå Båtklubb

Renovering av kaj

Träffpunkten

 

Bidrag till renovering. Högtalaranläggning 2005

 

Tillbaka till LSI