Legdeå-Sikeå Intresseförening (LSI) bildades 1993. I början var LSI en paraplyorganisation för byarnas föreningar, men numera är den en ideell byaförening för alla boende i Legdeå och Sikeå byar i Robertsfors kommun. Alla bybor är automatiskt medlemmar i föreningen och föreningens styrelse sköter de löpande uppgifterna.

1995 bildade LSI tillsammans med Robertsfors kommun Stiftelsen Sikeå hamn.

Vad gör LSI?

Sedan LSI bildades 1993 har föreningen arbetat med att stödja byarnas utveckling genom olika aktiviteter inom kultur, byamiljö, turism och fritid, samhällsservice och föreningsstöd.

Läs om LSI:s anläggningar och aktiviteter. (Öppnas i ett nytt fönster)

Hur finansieras LSI?

LSI tar inte ut någon medlemsavgift. Verksamheten är i hög grad beroende av det ideella arbete som läggs ned av byborna. Mycket av arbetet har skett i projektform med hjälp av EU-bidrag och olika nationella bidrag, bl.a. från länsstyrelsen i Västerbottens län.

Vad har man som bybo för nytta av LSI idag?

Stöd till föreningslivet via campingens överskott och sommarkaféerna

Mötesplatser, bl.a. campingens kafé, sommarkaféer

Möjlighet att tillsammans utveckla vår boendemiljö

Medel till att underhålla den värdefulla hamnmiljön och andra anläggningar

Bevarande av byarnas historia och kulturmiljöer

Omgivningar och rekreationsområden hålls i skick

Möjlighet till fritidsaktiviteter